Kiedy obowiązuje PIT-38?

Kiedy następuje obowiązek rozliczenia PIT-38? Do kiedy należy złożyć zeznanie? Czy formularz trzeba wypełnić samodzielnie? Poniżej przedstawiamy garść informacji na temat zeznania PIT-38.
Taką deklarację powinni złożyć wszyscy, którzy w 2016 roku osiągnęli prywatne przychody (poza działalnością) z podanych tytułów: objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną bądź wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci aniżeli przedsiębiorstwo czy jego część, a ponadto odpłatnego zbycia – udziałów w spółkach mających osobowość prawną, papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z nich wynikających.

W deklaracji PIT-38 wykazuje się także przychody zagraniczne niezwolnione z opodatkowania. Jeżeli podatnik osiągnął w 2016 roku dochody ze źródeł na terenie RP, ale nie ma tu miejsca zamieszkania (podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) i zamierza opuścić terytorium RP przed 2 maja 2017 roku, jest zobowiązany złożyć zeznanie PIT przed wyjazdem. Trzeba też zaznaczyć, że małżonkowie wypełniają PIT-38 oddzielnie.
firma

Autor: EnergieAgentur.NRW
Źródło: http://www.flickr.com
Deklarację PIT-38 za 2016 rok składa się do 2 maja 2017 roku. W sytuacji gdy sprzedaż udziałów odbywa się poza rachunkiem inwestycyjnym, podatnik jest zobowiązany samodzielnie wypełnić zeznanie PIT-38. Jednakże często podstawą do wypełnienia tego druku jest PIT-8C, który jest dostarczany przez obsługujące rachunek inwestycyjny podatnika biuro maklerskie.

Warto mieć na uwadze, że w przypadku zmiany rachunku w roku podatkowym, PIT-8C może nie obejmować całości kosztów nabycia papierów wartościowych, dlatego trzeba dobrze przeanalizować kwoty wynikające z dostarczonej informacji podatkowej. fiskus ma aż 5 lat na skontrolowanie podatnika, a za nieterminowe płatności grożą odsetki. Ponadto, jeżeli podatnik nie wywiąże się z obowiązku rozliczenia podatku może mu grozić kara za wykroczenie skarbowe. Warto zatem zadbać, aby PIT 38 rozliczyć poprawnie i w terminie!