Przeczytaj w jaki sposób rozliczyć formularz pit 38

Tylko indywidualnie i odrębnie od innych dochodów można rozliczyć dochody ze zbytu papierów wartościowych, poza aktywnością ekonomiczną, pozyskane w danym roku kalendarzowym. Służy do tego PIT-38. Powinno się to uczynić do końca kwietnia kolejnego roku.
Jest to blankiet, który zna wszelki inwestor giełdowy. PIT-38 jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku skarbowym osiągnęli profity z odpłatnego sprzedania papierów wartościowych (np. akcji, obligacji), użyczonych papierów wartościowych. Mało popularna forma inwestycji zapewniająca zyski, gdy wartość np. akcji, albo obligacji nie wzrosła, a spadła, również wtórnych narzędzi pieniężnych, także dokonań praw z nich wypływających.

Gotówka

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
PIT-38 przeznaczony jest jednakże nie tylko do uwidocznienia dochodów, lub utrat z gry na giełdzie. Muszą go zrealizować i złożyć też podmioty, które w wyliczanym roku skarbowym scedowały uczestnictwa w spółkach z o.o. i papiery wartościowe, nie rejestrowane na giełdzie, względnie uzyskały profity z tytułu objęcia udziałów, lub akcji w spółkach, mających osobowość ustawową, albo udziałów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepłatniczy w innej formie aniżeli przedsiębiorstwo, albo jego zorganizowana cząstka .
PIT-38 jest zaprojektowany do rozrachunków przychodów zdobytych poza aktywnością gospodarczą. Dokumentuje on interesy i działania pieniężne, skąd strony pozyskiwały, lub zbywały wskazane aktywa. W czasie roku fiskalnego, nie muszą od zysku od tych transakcji opłacać podatku dochodowego od osób fizycznych, albo przedpłat na ten podatek.

analiza podatkowa

Autor: Images Money
Źródło: http://www.flickr.com
Właściwością tych inwestycji jest znaczna zmienność pułapu pożytków, lub szkód. PIT-38 służy wyłącznie do rozliczenia indywidualnego. Nie jest więc możliwe łączne rozliczenie dochodów współmałżonków w owym blankiecie. To zasadnicza, oprócz gatunku zysków i kosztów wykazanych w PIT-38 sprzeczność pomiędzy takim zeznaniem a odrębnym.
W porównaniu do niepozostałych zeznań rocznych, PIT-38 jest o tyle prostszy, że nie potrącamy w nim składek społecznych i zdrowotnych, również nie uzasadniamy tutaj zadatków na podatek dochodowy.
Źródło: PITax.pl