Przeczytaj w jaki sposób rozliczyć formularz pit 38

Wyłącznie jednostkowo i odrębnie od pozostałych dochodów jest możliwość rozliczyć dochody ze zbytu papierów wartościowych, poza aktywnością ekonomiczną, osiągnięte w danym roku kalendarzowym. Służy do tego PIT-38. Powinno się to zrobić do końca kwietnia kolejnego roku.
Jest to formularz, który zna każdy inwestor giełdowy. PIT-38 jest projektowany dla podatników, którzy w roku podatkowym pozyskali dochody z odpłatnego sprzedania papierów wartościowych (np. akcji, obligacji), użyczonych papierów wartościowych. Mało popularna odmiana lokat przynosząca zyski, kiedy koszt np. akcji, bądź obligacji nie wzrosła, a opadła, oraz pochodnych instrumentów finansowych, również osiągnięć uprawnień z nich wynikających.
Read More »