Pobierz, wypełnij i dostarcz przez internet – szybkie wyjście składania PIT.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, w terminie do 30 kwietnia, musi złożyć, w określonym dla własnego miejsca zamieszkania, Urzędzie Skarbowym, roczny bilans przychodów i rozchodów. W wyliczeniu PIT za 2014, przygotowanym stosownie z ustalonymi przepisami wzoru, powinny zostać pokazane uzyskane w ciągu roku należności podatkowe objęte opodatkowaniem na zasadach ogólnych. W oświadczeniu trzeba zakreślić wysokość ciężaru fiskalnego, jak również informację o wpłaconych do fiskusa przedpłatach na podatek – jeśli takowe zaistniały.

finanse, rachunki

Najłatwiejszą metodą składania deklaracji jest przekazanie go w okienku podawczym Urzędu Skarbowego. Niewykluczone jest również przekazanie zobowiązania alternatywną metodą. Popularne stało się wysyłanie zeznania podatkowego w formie dokumentu elektronicznego, od razu do organu podatkowego, połączone z otrzymaniem urzędowego poświadczenia otrzymania.

Złożenie deklaracji online nie oczekuje posiadania e-podpisu. Weryfikację obywatela, przeprowadza się przy udziale pięciu elementów personalnych dotyczących podatnika: NIP albo numer PESEL – w zależności od podatnika, imię (pierwsze), nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu uwidoczniona w zeznaniu lub rocznym podliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest składany formularz elektroniczny. Więcej informacji: łatwe rozliczenie pit online

Wysłanie PIT online to łatwy, szybki, niezagrożony sposób na roczne rozliczenie podatkowe. Ponadto, rozliczanie PIT online, nie nastręcza niekoniecznych procedur i kosztów. Rozliczenie PITu on-line daje również możliwość wnioskowania o należne ulgi i odliczenia – informacje o ulgach i odliczeniach.

Przez to mamy także pewność poprawnego wypełnienia dokumentu ze wszystkimi dodatkami. Jest to środek zachwalany przez wielu księgowych oraz zalecany przez organizacje ekonomiczne. Bilansowanie roczne za 2014 rok, składane w 2015 roku, nie będzie odbiegało znacząco od tego z ubiegłego roku. Nie wprowadzono bowiem, dużych poprawek w ulgach podatkowych oraz nie zredukowano obszaru ich obowiązywania.