Pit 37 – kilka słów dotyczących rozliczania się w sieci

Formularz PIT-37 związany jest z wszystkimi dochodami pozyskiwanymi jak również rozliczanymi przez płatnika (np. pracodawcę). O ile dochodzi do nawiązania kontraktu albo wykonania prac, z tytułu jakich wypada rozliczyć się samemu, wówczas nie korzystamy z tego dokumentu. Tak więc wszyscy uzyskujący środki utrzymania na podstawie umowy o pracę, zlecenie bądź dzieło mają sposobność skorzystania z ewentualności rozliczenia preferencyjnego.

rozliczenie PIT online

Autor: Eleleleven
Źródło: http://www.flickr.com

Dokument, jakim jest Pit-37 to zwyczajowa deklaracja, jaką tworzy pracownik, zleceniobiorca lub inna jednostka, za jaką zaliczki na podatek ma za obowiązek obliczyć i pobrać płatnik (dla przykładu pracodawca, zleceniodawca itd.). Występuje ewentualność złożenia PIT-37 online, czyli przez Internet. Z takiej postaci rozliczenia można skorzystać też wtenczas, kiedy rozliczamy się wespół z mężem bądź jako jednostka samotnie wychowująca dziecko.

Trzeba w tym przypadku spełnić podstawowy wymóg – zarówno podatnik, jak i jego małżonek powinni być upełnomocnieni do rozliczania się przy użyciu formularza PIT-37. Jeśli któraś z tych jednostek może składać jedynie PIT-36 to naturalnie tę deklarację winni wypełnić partnerzy. Trzeba podjąć decyzję które z małżonków w formularzu PIT-37 online będzie podatnikiem, a jakie figurować będzie jako małżonek.

Możemy tę szereg stwierdzić sami i nie ma to większego znaczenia w rozliczeniu, jednak trzeba trzymać się określonej hierarchii. W przeciwnym wypadku Urząd Skarbowy będzie potrzebował od nas złożenia korekty zaświadczenia. Więcej w temacie: .

Po napisaniu danych obojga , małżonków, jakimi są imiona, nazwisko czy też nazwiska numery NIP albo PESEL, jak również adres mieszkania nadciąga czas na wpisanie pozyskanego zysku w skali roku przez małżonków. Muszą oni pełnię swoich zarobków podzielić przez 2, a później zaokrąglić kwoty do pełnych złotówek. W chwili, gdy wielkości po przecinku są większe lub równe 50 groszy, wypada dopełnić kwotę w górę, gdy niższe – w dół. Zobacz:Rozliczenie wspólne jest zwykle przydatne dla podatników, jednakże są wypadki, w jakich nie warto rozliczać się preferencyjnie. Podczas gdy jedno z małżonków posiada dochód będący zerem, czy też małżonkowie osiągają niesłychanie różniące się od siebie kwoty, nie wskazane jest używać tej możliwości, a zamiennie zasięgnąć po dwa osobne formularze PIT-37.

rozliczanie PIT online

Autor: GotCredit
Źródło: http://www.flickr.com

Do przeprowadzenia formularza PIT-37 online przyrządzane są dodatkowe programy. Upraszcza to działalność, nie musimy stać w kolejkach i nie jest to czasochłonne. Formularz wolno wypełniać zarówno indywidualnie, jak i rozliczać się razem z małżonkiem/współmałżonką.