Kiedy może wystąpić niedopłata podatku?

Początek roku to czas kiedy powinniśmy zabrać się za rozliczenie podatku. Spełniając swój obowiązek złożenia zeznania PIT często liczymy na otrzymanie zwrotu napłaconego podatku, który zasili na przykład budżet na wakacje. Jednakże niekiedy możemy się rozczarować i zamiast otrzymać zwrot będziemy musieli jeszcze dopłacić.

Nieodpłata podatku może wystąpić w kilku przypadkach:
– zaliczki na podatek były pobierane według najniższego stopnia skali podatkowej, natomiast podatek roczny będzie już liczony według stawki 32%,
– łączne przychody spowodowały przekroczenie skali opodatkowanej 18% podatkiem i przekroczoną kwotę obejmie 32% podatek,
– podatnik nie rozliczył zaliczek na podatek,
– podatnik błędnie obliczył zaliczki na podatek, co spowodowało pokrycie tylko części należnego podatku.
podatek

Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com

Termin na zapłacenie podatku jest niezależny od daty przekazania deklaracji PIT 2016. To oznacza, że podatnik może złożyć deklarację szybciej, a dopiero później, w ustawowym terminie zapłacić podatek. Końcowy termin zapłaty nieopłaconego podatku to dla rozliczających ryczałt ewidencjonowany 31 stycznia 2016 r. lub dla pozostałych podatników 31 maja 2017 r. Należy pamiętać, że jeżeli podatek nie będzie opłacony w terminie to późniejsza zapłata będzie wiązała się z naliczeniem odsetek podatkowych za zwłokę.
Z naliczeniem odsetek podatkowych za zwłokę musi liczyć się też podatnik, który pomyli się w deklaracji i złoży korektę, w której wyliczona będzie niedopłata. Można jednak ograniczyć wysokość odsetek za zwłokę do 75% ich wartości, jeżeli podatnik dokona zapłaty w terminie 7 dni licząc od dnia złożenia korekty deklaracji. Należy pamiętać, że obowiązek pokrycia zaległości występuje także w przypadku małych kwot, co oznacza, że musimy zapłacić zaległość nawet jeżeli wyniesie ona tylko 1 zł.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której w poprzednich latach podatnik miał niewielką nadpłatę i fiskus zaliczył ją na poczet przyszłych zobowiązań. W przypadku większej niedopłaty podatnik można zwrócić się o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie płatności na ratę. Pozytywne decyzje są jednak wydawane w wyjątkowych okolicznościach, trudnych sytuacjach uniemożliwiających niezwłoczną zapłatę należnego podatku.