Powinność składania zeznania podatkowego przesyła się w terminie do końca kwietnia każdego roku podatkowego.

Od 1 stycznia przyszłego roku powinno się już przekazywać roczne zeznanie. Wielu ludzi zobowiązanych do płacenia podatku, ma jednak niepewności, który druk należy wypełnić. PIT-37 muszą złożyć podatnicy wynagradzani według umowy zlecenia a także płatnicy osiągający przychody z tytułu emerytur i rent krajowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego oraz zapomóg wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

idź na 

<div style="text-align:justify">PIT 36 jest to formularz zeznania rocznego o wysokości uzyskanego dochodu przez osoby fizyczne. Wypełniają go podatnicy, którzy: realizowali pozarolniczą działalność gospodarczą, zobligowani byli do płacenia podatku według ogólnych reguł przy użyciu skali podatkowej 18-32 procent.</p>
<p><!--entry--></p>
<p>Ci którzy: pracowali w branży specyficznej produkcji w rolnictwie. Ci co uzyskali przychody z dzierżawy lub innych umów o podobnym zakresie, zobligowanych do płacenia podatku według ogólnych przepisów. Ci co otrzymali przychody ze źródeł położonych za granicą kraju . Ci co uzyskali zyski z innych źródeł, od których w przeciągu roku podatkowego mieli obowiązek indywidualnie wpłacać zaliczki na podatek [TAG=dochód’ title=’księgowość’ style=’margin:6px;’/></p>
<div class=
Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

.

Ci co osiągnęli przychody według innych zasad, zobowiązanych do płacenia podatku na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których płatnik w ciągu roku podatkowego nie musiał wpłacać zadatków. Ci co zobowiązani byli doliczyć do swoich zysków rentę rodzinną. Ci co pomniejszają dochód straty, również o straty z lat poprzednich.

Formularz PIT 36, skierowany jest do płatników opodatkowujących własne dochody, łącznie z dochodami małżonka albo jako osoba w pojedynkę

Księgowość

Źródło: sxc.hu

wychowująca dzieci. Drukiem PIT 36 rozlicza się również podatnik, który otrzymuje na dziecko zasiłek pielęgnacyjny lub zapomogę socjalną, a także na dziecko do czasu skończenia przez nie 25 lat, kształcące się na uczelniach, w trybie dziennym, zaocznym, wieczorowym, bądź szkolące się poza granicą w kraju Unii Europejskiej, w przypadku gdy dzieci w roku podatkowym nie otrzymały przychodów zobowiązanych do płacenia podatku.

Jeżeli w obrębie roku podatkowego wystąpiła zawieszenie własnej działalności, opodatkowanej na zasadach ogólnych, to płatnik podatku zobligowany jest do rozliczenia się formularzem PIT 36.