Powrót z obczyzny a powiązane z tym formalności fiskalne

Dziś sporo ludzi znajduje pracę poza granicami naszej ojczyzny. Wszystkie podmioty pracujące za granicą mają obowiązek płacić podatek od zarobionych pieniędzy jednakowo jak to wygląda w naszej Ojczyźnie. Nie wszyscy jednakowoż rodacy po powrocie z zagranicy ubiegają się o należący się im zwrot podatku z zagranicy w wypadku zaistniałej nadpłaty. Nierzadko wypływa to z powodu z niewiedzy. A według prawa o zwrot nadpłaty możemy się starać również po przyjeździe do swego kraju. Na dodatek mamy na to aż cztery lata!

pracownik IT podczas pracy

Autor: Alper Çuğun
Źródło: http://www.flickr.com

Rzecz jasna taką możność mają też rodacy reemigrujący z Irlandii. Jak możemy z owego rozporządzenia skorzystać? Staranie o zwrot podatku z Irlandii należy zacząć od wystąpienia Revenue o wystawienie poświadczenia P21 – Balancing Statement, to jest rozrachunku podatkowego za poprzedni rok podatkowy (czytaj pod adresem . Ubiegając się o zwrot nadpłaconego podatku za w bieżącym okresie rozliczeniowym potrzeba wypełnić formularz podatkowy P pięćdziesiąt jaki da się ściągnąć z portalu Revenue.

Dokumentami jakie potrzebujemy dodatkowo przedstawić są P60 oraz P45 względnie tzw. Statement of Earnings od każdego pracodawcy. Jeśli ich nie posiadamy winniśmy się przedstawić payslipy zawierające szczegółowe adresy naszych pracodawców. W formularzu P 50 z kolei należy podać albo własny numer konta jeżeli posiadamy konto w irlandzkim banku. Jeśli takowego rachunku nie posiadamy, podajemy nasz krajowy adres pod który będzie przekazany blankiet czekowy możliwy do zrealizowania w krajowym banku. Wysokość ewentualnego zwrotu nadpłaty podatku jest zależna głównie od sytuacji osobistej i od przysługujących się starającemu ulg podatkowych.

Wielkość pobranych zaliczek na poczet podatku wykazana jest w kwestionariuszu P 45 który każdy pracownik dostaje po zakończeniu pracy (szersze informacje). Interesująca nas suma jest uwidoczniona na w/w kwestionariuszu w pozycji „tax deducted”. Istnieje na rynku usługowym sporo przedsiębiorstw trudniących się pomocą wracającym z zagranicy osobom w odzyskaniu wspomnianej sumy. Jeśli nie mamy dość czasu bądź też ochoty żeby absorbować się tą rzeczą samemu, możemy wtenczas polecić rozliczenie zwrotu podatku z zagranicy takiej firmie. Podczas doboru należytej firmy musimy sugerować się liczbą jej uprzednich interesantów również ich rekomendacjami dodatkowo sprawdzić konkretną firmę usługową w regionalnej Izbie Rozrachunkowej.